Zelfportretten

Expositie Zelfportretten in De Vlam

Van 17 maart tot ……… 2019 is er een expositie met zelfportretten, geschilderd door zeven schilders in De Vlam, spiritueel en cultureel ontmoetingscentrum, Beukenlaan 2 in Rhenen. De expositie wordt geopend op zondag 17 maart 12:00 uur in aanwezigheid van de kunstenaars. Zij gaan graag in op uw vragen over hun werk en tijdens het bezichtigen kunt u genieten van een drankje en een hapje.

Henny Boor, Hans Casparie, Kemp van Ginkel, Wim de Haas, Hans Keuning, Marjo van Rooij, en Willemien Schouten hebben desgevraagd zelfportretten aangeleverd voor deze bijzondere tentoonstelling. Sommigen hebben zelfs voor deze expositie nieuwe werk aangeleverd. De tentoonstelling past in het jaarthema van De Vlam, waarin gekozen is voor ‘identiteit’ als rode draad in het Vlam-programma: een vijftal lezingen en een theatersolo.

Nederland kan bogen op een eeuwenlange traditie als het gaat om zelfportretten. Uiteraard is Rembrandt met zijn meer dan 80 zelfportretten een lichtend voorbeeld, maar heden ten dage is vermoedelijk Philip Akkerman met meer dan 3.000 werken kampioen in kwantitatieve zin. Een zelfportret is aantrekkelijk voor de kunstenaar, omdat het model altijd aanwezig is, geen geld kost, steeds de gewenste pose aanneemt en zich aldus uitstekend leent voor experimenten. En degene die afgebeeld wordt zal niet gauw bezwaar maken als het niet goed lijkt. Het geconcentreerd werken aan je eigen spiegelbeeld kan ook een proces van zelfreflectie tot gevolg hebben.

U kunt getuige zijn van de experimenteerdrift en zelf projecties die de Rhenense kunstenaars laten zien in De Vlam. Op zondag 14 april houdt overigens Merel van de Nieuwenhof, kunsthistoricus, een lezing over Zelfportretten, aanvang 10.30 in De Vlam.

U bent van harte welkom bij de opening van de expositie op zondag 16 december 12.00 uur, die volgt op de lezing Ruimte voor identiteit door Kees Terlouw. Het belooft een sfeervolle middag te worden. Toegang is gratis. Na de openingsmiddag kunt u de expositie bekijken rond de lezingen, films en concerten in De Vlam, Beukenlaan 2 in Rhenen.