Welkom bij Vrijzinnigen Rhenen

De vereniging Vrijzinnigen Rhenen is eigenaar van het gebouw De Vlam aan de Beukenlaan. De Vlam is ook het logo van vrijzinnigen in binnen- en buitenland en staat symbool voor bron van inspiratie en verlichting.

“Vrijzinnig” wil in dit verband zeggen dat wij ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of onze levensovertuiging. Niets of niemand heeft bij ons de waarheid in pacht, maar wel zijn wij, leden, begunstigers en vrienden van Vrijzinnigen Rhenen, samen of individueel op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in ons leven.

Daarbij laten we ons inspireren door de christelijke traditie, maar staan ook open voor andere religieuze of wijsgerige bronnen. Daarnaast is er veel aandacht voor de raakvlakken met beeldende kunst en cultuur, natuur, wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

We vormen een gemeenschap met de blik naar buiten gericht en zien ons gebouw het liefst als een levendige ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar mensen van verschillend pluimage zich welkom weten en thuis voelen.

Januari 2022

Zo 16 10:30 De Oecumenische Dienst Mw. Ds. M. (Monique) van Zoest gaat niet door

Zo 23 10:30 Viering Hr. Gert Jaap Kardol, Rem

Vrij 28 10:00 Bijeenkomst Koffie met Monique

Zo 30 10:30 Viering Mw. K. (Kiki) van Holst-van der Waarde, VN

Contact

Bezoekadres: Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen

Postadres: Rijnbandijk 61, 4043 JJ Opheusden

e-Mail: info@devlamrhenen.nl

Secretaris: Mw. Ph.H. (Pien) van der Zee-Schlebaum