Ontmoetingen

Ontmoetingen

Naast de vieringen zijn informele ontmoetingen belangrijk. Dat kan het koffiedrinken na afloop van een dienst zijn, maar ook een gezamenlijke maaltijd, een gesprekskring of een uitstapje.

Nu de coronapandemie zijn einde nadert, hopen we deze activiteiten weer op te pakken.

Nieuwjaarsbijeenkomst

De nieuwjaarsbijeenkomst is een informele bijeenkomst waar we op het nieuwe jaar toosten. Soms vindt er een bijzondere activiteit plaats, altijd wordt er genoten van een winterse snertmaaltijd.

Lunches

Incidenteel wordt na afloop van een dienst een lunch gehouden, bv. met Pasen. Het bestuur streeft ernaar deze wat vaker te organiseren.

Gesprekskring Koffie met Monique

Op de laatste vrijdag van de maand komen we onder leiding van Monique van Zoest bij elkaar om te praten over wat ons bezig houdt en raakt. Dat kan de actualiteit zijn, maar ook een persoonlijke gebeurtenis.

Leeskring

Sinds 2002 bestaat er een leeskring, voortgekomen uit Programma de Vlam. De bijeenkomsten vinden om beurten plaats bij de deelnemers thuis. De kring bestaat momenteel uit 9 deelnemers, 10 is een maximum voor huiskamerbijeenkomsten. Soms komt door persoonlijke omstandigheden een plaatsje vrij, dan is een nieuwe leesvriend(in) welkom. Men hoeft geen lid van Vrijzinnigen Rhenen te zijn, maar vriend van Podium de Vlam is wenselijk.

De titels worden in overleg met elkaar voorgesteld en om beurten ingeleid met wat discussievragen.

De kring leest vooral nieuwe literatuur van Nederlandse of vertaalde buitenlandse schrijvers, zowel romans als (historische) non fictie. In coronatijd zijn de volgende boeken gelezen: David Foekinos “Charlotte”, Stefan Enter “Pastorale”, Dido Michielsen “Lichter dan ik”, Simon Bruinders “Dit is mijn land”, Hans Münstermann “Mischa”, Philippe Claudel “Archipel van de hond” en Yasumari Kawabati “Sneeuwland”.

Informatie: Grietje van der Voet, tel: 0317-612669

Buitendag

Van oudsher werd op de laatste zondag van augustus een uitstapje georganiseerd. Vaak gekoppeld aan het bijwonen van een viering van een andere afdeling, maar niet altijd. Misschien na de coronaperiode weer op het programma.