Ervaringen van een huisarts met het levenseinde

Mark Dubbelaar

Zondag 31 januari 2021 10:30 uur

We verlangen naar een goed leven en een goede dood. Maar het leven lijkt niet altijd eerlijk en over een goede dood zijn er vele opvattingen. Wat maakt het sterven tot een menswaardig afscheid van het leven? Hoe zorgen we voor mensen met het levenseinde in zicht, onze kwetsbare ouderen en demente personen? Op welke zorg kan ik rekenen als het einde met lijden gepaard gaat? Is een zelfgekozen dood bv. door euthanasie, een betere dan een natuurlijke dood? En palliatieve sedatie? Is er een leven na de dood, moet het goede nog komen in het aanschijn van God?

Een gesprek over een onderwerp dat we graag laten rusten.

Bijdrage in de kosten Є9,00 / €6,00 leden en begunstigers

Mark Dubelaar is in 1951 geboren in Arnhem. Tot 1965 is hij opgegroeid in Paramaribo. In 1977 deed Mark artsexamen in Nijmegen, daarna begon hij een huisartsenopleiding., die hij in 1980 voltooide. Van af dat jaar had hij tot 2014 samen met echtgenote Huisartsenpraktijk Lienden. Altijd is Mark Dubbelaar bestuurlijk actief in de (apotheekhoudende) huisartsenwereld geweest, waaronder een voorzitterschap Regionale Huisartsenvereniging Tiel e.o. en de Huisartsenpost Rivierenland.

Mark Dubelaar heeft 3 kinderen en 8 kleinkinderen.