Zingen met Ronald Naar


7 november2021 zondag 10:30 uur

Ronald is actief als performer en als workshopdocent. Deze ochtend wordt een combinatie van een voorstelling en een workshop. Als de omstandigheden het toestaan worden de deelnemers uitgenodigd om afwisselend te zingen en te luisteren. In zijn voorstellingen speelt Ronald op een lichte manier met grote thema’s. Liedjes, persoonlijke belevenissen, verhalen en interactie met het publiek vormen de ingrediënten van zijn performance. In 2019 speelde hij met zo’n voorstelling op het theaterfestival in Avignon.

Zijn nieuwste voorstelling heeft als titel ‘Tout est là’, naar een Frans chanson van David Sire. Thematiek: de manier waarop de Westerse mens met de buitenwereld omgaat, heeft gevolgen voor zijn relatie met de binnenwereld.

In deze bezinningsactiviteit gaat Ronald samen met het publiek dit thema zingend openen. Gaandeweg opent zich een perspectief, een rode draad die de liedjes en verhalen verbindt.


Opgeven via trudialblas@gmail.com


Bijdrage in de kosten: €9,-- / voor leden en begunstigers € 6,--