Wereldvrede meditatie

Trudi Alblas en Miriam Elfrink

31 december 2021 vrijdag 13:00-14:00u

Op de laatste dag van het jaar wordt al vele jaren de Wereldvrede meditatie georganiseerd. De eerste Wereldvrede Meditatie werd georganiseerd door J. R. Price in 1986 met het doel mensen over de hele wereld te verbinden in hun focus op vrede, liefde, onderling begrip en vergevingsgezindheid. De eerste keer werd het aantal deelnemers wereldwijd geschat op 500 miljoen mensen.

Het idee is dat overal ter wereld op hetzelfde tijdstip mensen bij elkaar komen om stil te staan bij vrede. In het begin van de meditatie richt je je op de persoonlijke, innerlijke vrede. Dat is een basisvoorwaarde voor het überhaupt kunnen helpen verwerkelijken van vrede in je directe leefomgeving, de tweede fase in de meditatie. Tot slot mediteer je met elkaar voor vrede wereldwijd.

Dit jaar doen wij vanuit De Vlam ook weer mee aan “The international World Peace Meditation Day”. Wij nodigen je uit om dit uur met ons samen te zijn en ons te verbinden met de energie van vele duizenden mensen die zich wereldwijd openen voor vrede in ieders hart en in de wereld. Een hele waardevolle en verbindende ervaring en een bijzondere manier om het jaar mee af te sluiten.

Graag opgeven bij trudialblas@gmail.com