Wereldvrede meditatie

Mediteren voor de wereldvrede op donderdag 31 december 2020

Wereldvrede medidatie o.l.v. Thérèse Evers en Trudy Alblas.

Op de laatste dag van het jaar wordt al vele jaren de Wereldvrede meditatie georganiseerd. De eerste Wereldvrede Meditatie werd georganiseerd door J. R. Price in 1986 met het doel mensen over de hele wereld te verbinden in hun focus op vrede, liefde, onderling begrip en vergevingsgezindheid. De eerste keer werd het aantal deelnemers wereldwijd geschat op 500 miljoen mensen.

Het idee is dat overal ter wereld op hetzelfde tijdstip mensen bij elkaar komen om stil te staan bij vrede. In het begin van de meditatie richt je je op de persoonlijke, innerlijke vrede. Dat is een basisvoorwaarde voor het überhaupt kunnen helpen verwerkelijken van vrede in je directe leefomgeving, de tweede fase in de meditatie. Tot slot mediteer je met elkaar voor vrede wereldwijd.

Dit jaar doen wij vanuit de Vlam ook weer mee aan “The international World Peace Meditation Day”. Wij nodigen je uit om dit uur met ons samen te zijn en ons te verbinden met de energie van vele duizenden mensen die zich wereldwijd openen voor vrede in ieders hart en in de wereld. Een hele waardevolle en verbindende ervaring en een bijzondere manier om het jaar mee af te sluiten.

Tijd: donderdag 31 december 13.00 – 14.00 uur; inloop vanaf 12.30 uur

Toegang gratis. Opgave trudialblas@gmail.com

Nadere informatie

Wereldwijd doen vele mensen vanuit meer dan honderd landen aan deze vredesmeditatie mee: Greenwich Time 12.00hrs – 13.00hrs. Nederlandse tijd 13.00 – 14.00 uur

Je hoeft niets van meditatie te weten… het betekent vooral: vanuit eigen gedachten, visie, en levensbeschouwing je richten op wereldwijde vrede en vrijheid. Er zijn verschillende manieren waarop deze omvangrijke meditatie kan bijdragen aan de wereldvrede. We beginnen de meditatie met ons te richten op persoonlijke, innerlijke vrede, die een basisvoorwaarde is voor het überhaupt kunnen helpen verwerkelijken van vrede in onze directe leefomgeving en van daaruit kan motiveren onszelf in te spannen voor vrede wereldwijd. Ten tweede is er de meditatie als gebed, als een mogelijkheid onszelf te verbinden met de oorspronkelijke Bron van alle natuurlijk leven. Zo verspreid je met elkaar geconcentreerde positieve gedachten en gevoelens van medeleven. Zo’n bede kan bv. zijn: ‘Mogen alle mensen in vrede en vanuit natuurlijke afstemming met elkaar leven’. Ten derde richten we onze aandacht en energie op het verlangen naar wereldvrede en bundelen we massaal onze energie hiervoor. Want hoe ga je zelf om met het slechte nieuws van deze wereld? Wat kun je doen als je hoort dat er ergens een aanslag is gepleegd, een natuurramp heeft plaatsgevonden of een oorlog is uitgebroken? Word je door deze berichten over haat, verdriet en geweld overmand door machteloosheid en verdriet? Ben je verstoord, boos of geïrriteerd? Of reageer je gewoon niet meer door afstomping of ontkenning? In stilte en soms ook begeleid door muziek is er de gelegenheid om door middel van meditatie of gebed een bijdrage aan de wereldvrede te leveren.

Waarom?

Door welke ingang men het proces ook binnenstapt, de wens om door middel van gezamenlijke wereldwijde meditatie, vrede voor allen dichterbij te brengen zal op één of andere manier een effect sorteren voor de door zovelen zo begeerde wereldvrede.

Als we ons realiseren dat agressie veelal voortkomt uit de ongelijke verdeling van voedsel en grond, of uit angst voor het ‘andere’, uit hebzucht en haat, dan realiseren we ons dat agressie niet met agressie kan worden bestreden. Wel met het terugdringen van onze angst, onze hebzucht en onze haat in onze eigen geest, en dat we daar dus met elkaar ook dienen te beginnen. Als we samen ‘mediteren’, doen we dat met de gezamenlijke intentie om bij te dragen aan vrede en daarbij beginnen we bij onszelf. Die intentie is meer dan alleen een goed voornemen voor het komende nieuwe jaar: het is een stap naar het realiseren ván dat goede voornemen.

Stelt u zich eens voor, dat het mogelijk is dat elk van onze gedachten, elke handeling, elke uitwisseling met andere mensen voortaan allereerst gericht zou zijn op welzijn en vrede voor echt alle mensen: zou dat die vrede dan dichterbij brengen?